Category: MH17 Di Tembak Jatuh

#MH17: Usul khas parlimen

Perdana Menteri akan mencadangkan : BAHAWA Dewan yang mulia ini, menzahirkan perasaan sangat dukacita, rasa amat sedih dan pilu terhadap …