PAN Perlu Pengesahan Boss Besar DAP

! Tahniah ! PAN berjaya untuk mendapatkan kelulusan dan pengesahan daripada boss besar DAP. PAN mesti bergembira dengan pengesahan dari boss besar. ****** Rujukan: http://www.malaysiakini.com/news/386994

Friday, June 30, 2017 -06-30 21:45:34'