Statistik Corona

Malaysia
2,142,924
Confirmed
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
Malaysia
1,917,085
Recovered
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
Malaysia
201,274
Active
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
Malaysia
24,565
Deaths
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm

Malaysia

Malaysia
2,142,924
Confirmed
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
Malaysia
1,917,085
Recovered
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
Malaysia
24,565
Deaths
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm

Indonesia

Indonesia
4,198,678
Confirmed
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
Indonesia
4,008,062
Recovered
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
Indonesia
140,954
Deaths
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm

Thailand

Thailand
1,511,357
Confirmed
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
Thailand
1,366,533
Recovered
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
Thailand
15,753
Deaths
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm

Global

All countries
230,678,855
Confirmed
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
All countries
205,676,336
Recovered
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm
All countries
4,728,974
Deaths
Updated on September 22, 2021 21:01 9:01 pm

应对雪隆和周边地区新冠疫情·卫生部设大巴生河流域特工队

嚗撣10仿帕啁冗霈荔怎冽蝡“憭批毀瘝單”嚗Greater Klang Valley嚗孵極嚗隞亙撩撌渡瘝單餌蝟餌摨撖寞啣急€

怎券踵輻舫踹噸瘙撜撌游餌綽餈臬歇其典亥雿€撟嗥勗臬怎€餌嚗砍勗怎嚗輻敹撘粹撖潛孵極嚗典函揮€亥圾喲芸啗芸∪刻器啣箇敶嗅蛛撠文嗆臬雿鈭箏韏皞蝝抒霂暸€

“賜嗉◤蝘唬‘憭批毀瘝單’嚗雿隞砌撠蝥喳仿寥喳具€敶凋漕镼輸典璉桃啣剁撟嗡刻鈭啣箄挽蝡孵極隡颲曇霈舐乩葉敹€”

隞隞仿撖孵怎函恣撌渡瘝單啣急蝑亙憭芣踝砍€圈餃撣隡嗉銋霂氬€

踹噸瘙撜撌湔綽€撘敹撘箏憪憸撖潔餈啁孵極嚗隞冽啣怨亦孵極嚗CITF嚗€隞餌∴撠勗臬怎€餌嚗蝛嗅€舀舀湛輻撅望交踴€

隞霂湛餈舐孵極撠蝖桐€怎典駁W嗆祥啣蝘鈭箸∪憟賢典典憭嚗隞亙券W撠賢航賣€憟賜蝞∠急€

隞堆孵極虫€憿寡提隞餅荔憟賢憭摨撖孵81亥圾斤蝝扳€亦嗆€€

隞銝曆嚗嗅擃函賢之輻咱銝蝘駁Y桀甇其誑瘝餌啣甇文€頝霂仿a啗歹隞亙函揮€亦嗆€閫文蝏抒賒雿輻具€

血嚗撘敹撘箄秩嚗孵極撠游嗆啣瘥典毀瘝單刻器啣箔哨銝箸隡隡瘚具€

“€靘€嚗撣豢敹閬蝖桐交頞喳摨雿€冽€鈭箏韏皞嚗隞亙銝蝞∠急喟鈭押€”

WCH THM

Berkaitan