Saturday - July 31, 2021 @ 11:15
BERITAMANDARIN雪州水供公司再获1.2亿拨款 纳吉:加速解决雪州水供问题

雪州水供公司再获1.2亿拨款 纳吉:加速解决雪州水供问题

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak bersalaman dengan penduduk setempat ketika melawat penduduk Flat Pandan Jaya di sini hari ini.
Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak bersalaman dengan penduduk setempat ketika melawat penduduk Flat Pandan Jaya di sini hari ini.

首相兼财政部长拿督斯里纳吉今日宣布额外拨款1亿2000万令吉予雪州水供公司,以协助解决雪兰莪州水供问题。

他说,政府批准上述拨款是确保雪州人民所面对的痛苦,能够尽速解决,而这笔款项是继早前发放6亿600万令吉的额外拨款。

“如果联邦政府不是之前拨款雪州水供公司6亿600万令吉,雪州水供问题将会更严重。

“我们不要雪州人民继续成为受害者,因此政府同意再拨出额外1亿200万令吉。”

他今日在安邦出席一个马来西亚人民援助金2.0时,宣布这项消息。

纳吉提到,国阵政府会继续协助解决雪州水供问题,但真正能解决问题是在于人民的选择。

他说,雪州水供问题必须尽速解决,因为它将影响州内经济,而且水供问题也使到430项发展计划被迫展延。

有鉴于此,他希望雪州人民在大选时谨慎地评估,不要让水供问题继续发生。

较后,纳吉颁发人民援助金予30名安邦区及班丹区受惠人士。

Berkaitan:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here