Statistik Corona

Malaysia
2,127,934
Confirmed
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
Malaysia
1,897,383
Recovered
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
Malaysia
206,473
Active
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
Malaysia
24,078
Deaths
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am

Malaysia

Malaysia
2,127,934
Confirmed
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
Malaysia
1,897,383
Recovered
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
Malaysia
24,078
Deaths
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am

Indonesia

Indonesia
4,195,958
Confirmed
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
Indonesia
4,002,706
Recovered
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
Indonesia
140,805
Deaths
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am

Thailand

Thailand
1,511,357
Confirmed
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
Thailand
1,366,533
Recovered
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
Thailand
15,753
Deaths
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am

Global

All countries
230,318,726
Confirmed
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
All countries
205,309,568
Recovered
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am
All countries
4,722,782
Deaths
Updated on September 22, 2021 05:00 5:00 am

34 TOUCH POINTS MAJLIS PEMERKASAAN EKONOMI BUMIPUTERA

Pemerkasaan-Ekonomi-Bumiputera

JABATAN PERDANA MENTERI

 

14 SEPTEMBER 2013

 

 

 

www.pmo.gov.my

Fokus Pemerkasaan Pertama : MENDAYA MODAL INSAN BUMIPUTERA

Para 34

1.  Memperbanyakkan Program Latihan Peningkatan Kemahiran

Para 35

2.  Mempergiatkan Program Latihan Semula atau Re-Skilling.

Para 36

3.  Mempergiatkan Skim Latihan 1Malaysia, Program Kebolehpasaran Graduan dan Program Peneraju Skil.

Para 37

4.  Memperluaskan Program Pendidikan Lepas Ijazah melalui Jabatan Perkhidmatan Awam, MARA dan agensi berkaitan.

Para 38

5.  Program Peneraju Profesional di bawah Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera (YPPB) diperluaskan.

Fokus Pemerkasaan Kedua : MEMANTAPKAN PEMILIKAN EKUITI BUMIPUTERA DALAM SEKTOR KORPORAT

Para 39

6.  Melancarkan Amanah Saham Bumiputera 2 (ASB2) dengan suntikan pelaburan 10 bilion unit saham.

Para 40

7.  Mentransformasikan program Skim Jejak Jaya Bumiputera (SJJB) melalui Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS).

Fokus Pemerkasaan Ketiga : MEMPERKUKUH PEMILIKAN ASET BUKAN KEWANGAN BUMIPUTERA

Para 41

8.  Memperkemaskan Yayasan Wakaf Malaysia

Para 43

9.  Memperkukuhkan peranan institusi-institusi hartanah seperti Pelaburan Hartanah Berhad(PHB), Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) bagi membangun dan memperoleh hartanah komersil dan industri.

Para 44

10. Memperbanyakkan pembinaan rumah mampu milik kepada Bumiputera melalui Syarikat Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA) dan Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) dengan Kerajaan Negeri.

Para 46

11. Perkukuhkan UDA Corporation untuk membangunkan hartanah.

Para 47

12. GLC yang terlibat dalam pembangunan hartanah memberi penekanan kepada pembangunan hartanah Bumiputera.

Fokus Pemerkasaan Keempat: MEMPERHEBATKAN KEUSAHAWANAN DAN PERNIAGAAN BUMIPUTERA

Para 48

13. Memperkuatkan peranan agensi pembangunan usahawan Bumiputera seperti Amanah Ikhtiar Malaysia, TEKUN Nasional, MARA dan PUNB.

Para 50

14. Menambah pembiayaan pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia sebanyak RM300 juta.

Para 51

15. Menambah pembiayaan pinjaman kepada TEKUN Nasional sebanyak RM700 juta.

Para 52

16. Mengarahkan kementerian dan agensi mengukuhkan Program Pembangunan Vendor

Para 53

17. Memastikan jangkamasa kontrak dan konsesi vendor disesuai dengan tempoh bayar balik pinjaman bank.

Para 54

18. Melonjakkan program VDP di bawah PETRONAS, Tenaga Nasional Berhad (TNB), Telekom Malaysia (TM), Axiata dan United Engineers (Malaysia) Berhad (UEM)

Para 55

19. Ketua Pegawai Eksekutif GLC menetapkan sasaran penyertaan Bumiputera sebagai KPI.

Para 56

20. Program VDP PETRONAS RM20 bilion setahun dan 22 skop kerja untuk Bumiputera.

Para 58

21. GLC dan GLIC menerajui usaha mengwujudkan konsortium syarikat Bumiputera dalam sektor rangkaian perbekalan.

Para 59

22. Mempergiatkan program penswastaan perkhidmatan Kerajaan secara terpilih

Para 60

23. Memperluaskan dasar carve out.

Para 62

24. Membina satu komuniti baru entrepreneur Bumiputera.

Para 63

25. Memperkenalkan Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB).

Fokus Pemerkasaan Kelima: MEMANTAPKAN EKOSISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

Para 66

26. Mewujudkan ekosistem penyampaian perkhidmatan yang cekap, komprehensif dan konstraktif

Para 67

27. Mewujudkan Unit Pembangunan Bumiputera (UPB) di semua kementerian.

Para 79

28. Meningkatkan enrolmen pelajar UiTM kepada 250,000 menjelang 2020.

29. Menubuhkan beberapa kampus baru UiTM.

Para 80

30. Menubuhkan dana pendidikan MARA berjumlah RM1 bilion.

Para 81

31. Membestarikan TERAJU

Para 82

32. Mewujudkan komuniti entreprenuer Bumiputera.

33. Meletakkan INSKEN dan SUPERB di bawah TERAJU

Para 83

34. Menubuhkan Majlis Ekonomi Bumiputera atau MEB bagi menggantikan Majlis Tindakan Agenda Bumiputera

 

Berkaitan