[Audio] Anda telah melakukan dua perkara yang tidak mengikut perlembagaan – Tunku Mahkota Johor

Putrajaya telah melakukan dua perkara yang tidak mengikut perlembagaan. Pertama adalah berkenaan dengan Projek STS di perairan Johor. Tuanku Sultan Johor dan saya sendiri tidak maklum berkenaan projek ini. Menteri Besar juga tidak tahu berdasarkan rakaman suara yang disertakan.

Kerajaan Negeri termasuk Pejabat Tanah dan Galian juga tidak maklum berkenaan projek ini. Sesiapa yang mengatakan Johor maklum mengenai projek ini adalah satu pembohongan.

Apa sahaja yang berada di dalam jarak 3 batu nautika di perairan Johor terutama sekali perkara berkenaan tanah dan air adalah hak mutlak negeri. Adakah Putrajaya cuba untuk mengambil alih kuasa negeri?

Perkara kedua di mana Kerajaan telah melakukan perkara yang tidak berpelembagaan adalah mengenai isu ratifikasi Statut Rom. Kerajaan telah menandatangi instrumen ini tanpa mendapat perkenan Majlis Raja-Raja.

DYAM Mejar Jeneral Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor

Audio disini: https://youtu.be/2JaNUgxnTlo

YOU HAVE DONE TWO UNCONSTITUTIONAL ACTS

Putrajaya has acted unconstitutionally twice. Firstly is with regards to the STS project in Johor waters. Tuanku Sultan Johor and myself are not aware of the project. The Menteri Besar is also not aware based on the attached voice recording.

The state government including the Land and Mines office is also unaware. Whoever who says that Johor is aware is lying.

Anything within 3 nautical miles of the shores of the state, in particular land and water matters, are the sole prerogative of the state. Is Putrajaya trying to usurp the powers of the state?

The second unconstitutional act is in the ratification of the Rome Statute. The government signed the instrument without getting consent from the Conference of Rulers.

HRH Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Crown Prince of Johor

Facebook TMJ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2217667768550641&id=2083565825294170

………
Rujukan..
Mahathir berbohong!

Kerajaan negeri Johor ketahui mengenai pembangunan hab pemindahan STS – Mahathir
http://www.bernama.com/bm/news.php?id=1711954

Berkaitan