31 C
Kuala Lumpur
Saturday, April 10, 2021

Konsep Tabungan Wadiah Yad-Dhamanah (Simpanan Dengan Jaminan)

Tabung Haji

Konsep simpanan di TH adalah berdasarkan konsep Wadi’ah Yad Dhamanah. Ia merupakan konsep simpanan di mana pendeposit menyimpan wangnya dan TH sebagai penjaga (custodian) bersetuju untuk menjaga wang tersebut. Dalam kontrak ini, pendeposit telah memberi keizinan kepada TH untuk menggunakan/meminjam wang mereka bagi tujuan perniagaan, pelaburan dan sebagainya. Kesan daripada kebenaran ini, TH/kerajaan akan menjamin wang yang diletakkan di bawah jagaannya.

Dari sudut keuntungan yang diperolehi, ia adalah milik penuh TH. Oleh itu, keuntungan yang diagihkan adalah menurut budi bicara TH termasuk juga memberi pulangan yang berlainan kepada para pendeposit.

Dalil-dalil berkenaan wadiah adalah seperti berikut:

Al-Quran:

Alt text

Mafhumnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil”. (An-nisa’:58)

Hadith:

Alt text

Mafhumnya: “Laksanakanlah amanah terhadap sesiapa yang telah mengamanahkanmu, dan janganlah menzalimi orang yang telah menzalimi kamu”. (Sunan Abu Daud)

Ijma’:

Para ulama’ bersepakat secara Ijma’ bahawa Wadiah adalah satu kontrak yang dibolehkan di dalam Islam.

Berita Berkaitan

Komen

MENINGGALKAN SUATU JAWAPAN

Sila masukkan komen anda!
Sila masukkan nama anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.