Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah Dan Kemudahan Asas 2016: Peratusan Isi Rumah Mengikut Peralatan Dan Perkhidmatan ICT 2016 #pakdin.my

Kajiselidik isi rumah 2016 oleh Jabatan Perangkaan.
Peratusan isi rumah yang memiliki barang-barang ini.
Malaysia mengikuti trend global di mana penggunaan telefon pintar dan tablet telah meningkat yang menyebabkan penurunan penggunaan komputer peribadi (PC) dan komputer riba (notebook) .
Tetapi secara keseluruhannya, Malaysia adalah negara yang sangat saling berhubungan dan sudah pasti pendapatan isi rumah Malaysia cukup baik.
******
Rujukan:
Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi Rumah Dan Kemudahan Asas 2016

Berkaitan