Pertemuan PM Najib & Trump: Sotong Mengatakan Isu Rohingya Tidak Dibincangkan #pakdin.my

Saya tertanya-tanya bagaimana dia tahu kerana ada dua pertemuan – pertemuan antara Najib dan Trump dan pertemuan antara Trump dan pasukannya bersama Najib dan pasukannya.

Mungkin sotong menceroboh White House putih dan lebih mengetahui daripada apa yang NY Times tahu tentang apa yang sebenarnya dibincangkan.

———-
NY Times memetik kenyataan seorang pembantu presiden mengatakan bahawa isu Rohingya dibincangkan.
https://www.nytimes.com/2017/09/12/world/asia/trump-najib-razak-malaysia-white-house.html?mcubz=1

Sementara sotong yang berada beribu-ribu batu jauhnya melakukan siaran langsung hari ini mengatakan isu Rohingya tidak dibincangkan:
https://twitter.com/rafiziramli/status/907804146568515585

******

There is a squid that says the Rohingya issue was not discussed.

I am wondering how he knew coz there were two meetings – the meeting between Najib and Trump and a meeting between Trump and his team with Najib and his team.

Perhaps the squid bugged the white house and knew better than what NY Times knows about what was actually discussed.
———-
NY Times citing a presidential aide says that Rohingya issue was discussed.
https://www.nytimes.com/2017/09/12/world/asia/trump-najib-razak-malaysia-white-house.html?mcubz=1

While the squid from thousands of miles away doing a live cast today says Rohingya issue not discussed:
https://twitter.com/rafiziramli/status/907804146568515585

******

拉菲兹在白宫表演窃听风云????? 可是消息怎么那么不准啊?
有一个无脑的 Sotong 说没有讨论到关于甸罗兴亚人的问题。
很奇怪哦,他怎么会知道呢?因为首相与美国总统共有两次会议 – 纳吉和特朗普之间的会议,以及特朗普和他的团队与纳吉和他的团队之间的会议。
也许这个 Sotong 窃听白宫的对话,比纽约时报更清楚会议中讨论的内容吧。。。
———-
纽约时报援引总统助理说,罗兴亚问题已经讨论过了。
https://www.nytimes.com/2017/09/12/world/asia/trump-najib-razak-malaysia-white-house.html?mcubz=1
而这个在千里之外的 Sotong 今天做了一场现场报道说,没有讨论过罗兴亚的问题:
https://twitter.com/rafiziramli/status/907804146568515585

Berkaitan