Skandal Tanah Ijok: Dalam Komonuti Kapitalis, soal pampasan bukan keperihatinan Kerajaan Negeri Selangor

Sekiranya anda menggunakan RM250,000 sebagai nilai rumah serta wang tunai RM180,000, setiap peneroka Ijok diberi pampasan sebanyak RM430,000 untuk 3 ekar tanah mereka – atau RM3.29 setiap kaki persegi (psf).

Sekalipun anda menggunakan nilai sebesar RM500,000 sebagai nilai rumah seperti yang di nilai PKR, setiap peneroka mendapat RM680,000 untuk 3 ekar tanah mereka – atau RM5.20 psf

Ini tidak adil kerana syarikat tersenarai membayar syarikat kroni era Mahathir dengan harga purata RM12.34 psf untuk membeli tanah seluas 2,200 ekar dengan harga RM1.18 bilion.

Disebabkan pertumbuhan pesat lebuh raya dan pekan Ijok, tanah pertanian yang setanding di lokasi tersebut bernilai sekitar RM30psf sehingga RM65psf.

Dalam apa jua keadaan, nampaknya Kerajaan Selangor tidak peduli sama ada pampasan peneroka itu adil kerana pejabat MB sudah mengatakan semalam bahawa ia bukan keprihatinan mereka.

“We live in a capitalist society where property rights are tradable, usually for large sums of money. In this case, the former owners only got around RM95,000 per acre. Whether this is a good or bad price for them is not a concern of the state.” said Yin Shao Loong, the Strategic Communications Director of the Selangor Menteri Besar’s Office.

(“Kita hidup di dalam masyarakat kapitalis di mana hak harta boleh diperdagangkan, biasanya untuk jumlah wang yang besar, dalam kes ini, bekas pemilik hanya mendapat sekitar RM95,000 setiap ekar. Sama ada ini harga yang baik atau buruk bagi mereka bukan keprihatinan negeri ini. ” kata Yin Shao Loong, Pengarah Komunikasi Strategik Pejabat Menteri Besar Selangor.)
https://www.malaysiakini.com/news/413203

Pada akhirnya, peneroka mendapat RM300 juta manakala dua syarikat kroni mendapat RM880 juta – tetapi ini nampaknya tidak menjadi kebimbangan kerajaan negeri kerana ia adalah “kapitalisme”.


Comments (3)

  1. Achmad Achmad Feb 24, 2018 @ 17:14
  2. Mimi Rusmiyati Feb 24, 2018 @ 17:31
  3. Muhammad Jaafar Feb 24, 2018 @ 17:38

Leave a Reply