Wednesday, July 17, 2024

Peristiwa memberi pengajaran

Tag: Tanam

Boleh tanam 10 pokok ganja saja

Jawatankuasa Draf Akta Kanabis dan Hemp Thailand memutuskan untuk mengehadkan hanya 10 pokok ganja yang boleh ditanam bagi kegunaan isi rumah. Jawatankuasa turut menetapkan keluasan...
Tolong lah subscribe:

Popular →