Wednesday, July 17, 2024

Peristiwa memberi pengajaran

Tag: Jawa

Kadar vaksinasi di Jawa meningkat menjelang Aidilfitri

JAKARTA: Hampir kesemua penduduk di kepulauan Jawa, Indonesia, kini mempunyai antibodi menentang COVID-19, hasil program vaksinasi dan juga kadar jangkitan tinggi sebelum ini. Berdasarkan kajian...
Tolong lah subscribe:

Popular →