Friday, July 19, 2024

Peristiwa memberi pengajaran

Tag: Reformasi Institusi

Selagi kerajaan diancam, macam mana kita nak dapat 148?

“Selagi Kerajaan sentiasa dinodai dengan ancaman hendak digugurkan. Macam mana kita nak sampai 148 kerana reformasi institusi ini memerlukan pindaan perlembagaan terlebih dahulu dan tidak dapat dilaksanakan kalau kerajaan tidak stabil.
Tolong lah subscribe:

Popular →