Tag: Jabatan Perangkaan

Indeks ekonomi Malaysia perlahan...

Jabatan Statisik Negara telah mengeluarkan Indeks Pelopor (IP) untuk...

Laporan Penyiasatan Pendapatan Isi...

Kajiselidik isi rumah 2016 oleh Jabatan Perangkaan. Peratusan isi rumah...

Jualan Hasil Keluaran Kilang...

Data yang dikeluarkan hari ini oleh Jabatan Perangkaan menunjukkan...

Advertisement

spot_img