Rafizi Merapu Lagi: Kali Ini Berkaitan Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan Bagi Bajet Tahun 2016 Hasil Daripada Peningkatan Harga Petroleum Melebihi Harga Jangkaan

Kongsi

Kongsi Rafizi Ramli menjadikan isu besar mengenai rang undang-undang bajet tambahan 2016 yang dibentangkan oleh Kerajaan bagi ┬átambahan perbelanjaan sebanyaj RM3 bilion bagi tahun 2016 … Read More ›


Kongsi