AMALAN LAZIM PERLANTIKAN SUK - pakdin.my

Constitution vis-a-vis Constitutional Convention

Setpol pun pakai baju istiadat?
Setpol pun pakai baju istiadat?

Bagi yang belajar undang-undang Perlembagaan pastinya familiar dengan apa yang dipanggil sebagai amalan lazim atau Constitutional Convention. Adakalanya sesuatu itu tidak dinyatakan secara bertulis dalam Perlembagaan terutamanya perkara-perkara yang detail. Kalau Perlembagaan itu ditulis secara detail, perlembagaan itu akan menjadi satu dokumen yang amat tebal.

Kini telah timbul mengenai perlantikan Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK). Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri seperti di Negeri Selangor menyatakan bahawa perlantikan itu adalah dibawah bidangkuasa Pesuruhjaya Perkhidmatan Awam (SPA) Malaysia yang hanya memerlukan pekenan dari DYMM Sultan. SPA adalah diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara (KSN).

Selangor, Pahang, Perak dan Negeri Sembilan adalah asalnya Negeri-Negeri Melayu Bersekutuan (Federated Malay States) dan telah termaktub bahawa jawatan-jawatan SUK, Penasihat Undang-undang dan Pegawai Kewangan Negeri adalah dilantik oleh SPA atas pekenan DYMM Sultan. Ketiga-tiga pegawai kanan ini adalah juga merupakan Ex-officio members of the Executive Councillors (EXCO) Kerajaan Negeri. Mereka mengangkat sumpah jawatan di hadapan DYMM Sultan. Pada lazimnya pula, mereka mengangkat sumpah kerahsiaan sebagai ahli EXCO di hadapan YAB Menteri Besar sebelum hadir menjalankan tugas sebagai ahli EXCO.

Apabila kita menyebut perkataan “lazimnya” seperti yang disebut diatas, itulah contoh yang paling mudah untuk memahami apa ertinya perkataan Constitutional Convention atau Amalan Lazim atau ada juga diistilahkan sebagai Konvensyen Perlembagaan. Constitutional Convention ini adalah berakar umbi dari amalan kerajaan Westminster British.

Adakah ianya juga amalan lazim bagi perlantikan 3 pegawai kanan kerajaan Negeri dirujuk juga kepada Menteri Besar? Kita perlu terima bahawa itu adalah amalan lazimnya. Menteri Besar selalunya dirujuk serta dimaklumkan mengenai perlantikan atau cadangan perlantikan mereka. Ini adalah perlu kerana pekenan DYMM itu mesti juga diatas nasihat YAB Menteri Besar. DYMM Sultan adalah menjalankan pemerintahannya diatas nasihat Menteri Besar. Perkara ini juga termaktub didalam Undang-undang Tubuh Negeri kecuali beberapa perkara yang dinyatakan dengan jelas bahawa DYMM Sultan mempunyai budibicara mutlak.

Terdapat juga apa yang disebut sebagai Parliamentary Convention yang mana selalu dirujuk apabila menyelesaikan sesuatu perkara yang berkaitan perjalanan parlimen yang tidak termaktub secara jelas dalam mana-mana peraturan atau undang-undang yang tersedia.

Atas hujah yang dikemukakan, saya dapati apa yang berlaku di Selangor tidaklah salah disegi peruntukan Perlembagaannya, tetapi nampaknya amalan lazim yang selama ini terpakai dan digunakan sudah tidak lagi diikuti. Atas hal yang demikian, akan berlakulah keadaan dimana Menteri Besar terpaksa berhadapan dengan ahli EXCO yang tidak disukainya.

Namun demikian, kalau bantahan yang dibuat oleh Menteri Besar itu hanya berdasarkan tanggapan bahawa SUK yang dilantik itu adalah seorang yang tidak sehaluan politik dengan beliau, bantahan Menteri Besar itu adalah tidak berasas kerana selaku SUK, beliau tidak seharusnya ada inclination politik dalam menjalankan tugas. Pegawai kerajaan adalah seharusnya bersikap professional dalam menjalankan tugas. Ketegasan dan integrity menjalankan tugas adakalanya terpaksa membantah kehendak atau keputusan Menteri Besar yang tidak menepati undang-undang yang berkuatkuasa. Mereka sepatutnya menjalankan tugas atas prinsip “Without fear or favour”

Perlu juga diingat bahawa pegawai kerajaan tidak dipilih melalui peti undi Pilihanraya. Menteri Besar boleh bertukar ganti atas keputusan pilihanraya, tetapi tidak pegawai kerajaan.

Facebook Tok Sham

UTAMABERITAAMALAN LAZIM PERLANTIKAN SUK

Kongsi Berita

Swipe kiri - kanan untuk berita sebelum & selanjutnya
Implement swipe gesture in Angular application | by Milan Perovic | Medium