Ucapan Mahathir di UNGA dan hak asasi manusia - pakdin.my

Tidak dapat dinafikan kebanyakan rakyat Malaysia bahkan warga antarabangsa mengagumi ucapan Tun Dr Mahahtir di UNGA dalam ketegasannya isu konflik antarabangsa khususnya isu Palestin-Israel.

Namun dalam ucapan yang panjang tersebut terdapat suatu perenggan yang pendek tetapi akan memberi kesan yang cukup besar terhadap Malaysia.

Tun Dr Mahathir menyebut:

“The new Malaysia will firmly espouse the principles promoted by the UN in our international engagements. These include the principles of truth, human rights, the rule of law, justice, fairness, responsibility and accountability, as well as sustainability. It is within this context that the new government of Malaysia has pledged to ratify all remaining core UN instruments related to the protection of human rights.”

Terjemahan: Malaysia baharu akan teguh menyokong prinsip PBB dalam hubungan antarabangsa kami. Ini termasuk prinsip kebenaran, hak asasi manusia, kedaulatan undang-undang, keadilan, kesamarataan, tanggungjawab dan kebertanggungjawaban, selain kemapanan. Kerajaan baharu Malaysia turut berikrar dalam lingkungan sama, untuk mengiktiraf semua baki instrumen PBB berkaitan perlindungan hak asasi manusia.

Tun Dr Mahathir telah menyebut Malaysia menuju ke arah pengiktirafan semua ‘UN instruments’ (conventions) berkaitan Hak Asasi Manusia.

Malaysia sehingga hari ini baru mengiktiraf tiga daripada sembilan UN Human Rights Conventions.

Tiga tersebut adalah:

1. Convention on the Rights of the Child (CRC)
2. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)
3. and Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Baki enam yang belum diiktiraf adalah:

1. International Convention Against All Forms of Racial Discrimination (ICERD)
2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
3. Convention against Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment (CAT)
4. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
5. International Convention on the Protection of Right Of Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW)
6. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.(CPED)

Pengiktirafan semua convention ini jika dibuat tanpa pengecualian yang teliti akan mengubah identiti negara mengikut nilai liberal demokratik yang berasaskan tiga prinsip iaitu Liberty, Equality dan Fraternity.

Sebagai satu contoh dalam Artikel 18 ICCPR dinyatakan semua manusia bebas menganuti apa-apa agama yang dia pilih dan tiada siapa boleh memberi paksaan atau mengambil tindakan terhadap agama yang dipilih.

Dalam erti kata lain mengenai hal berkaitan Islam orang murtad tidak boleh dihalang dan tidak boleh diambil apa-apa tindakan atas nama hak asasi manusia.

Ini hanya satu contoh daripada banyak lagi kesan yang akan berlaku jika semua convention tersebut diiktiraf.

Sebagai rakyat kita berbangga apabila Tun Dr Mahathir berucap mengenai isu antarabangsa secara berani tetapi akhirnya tindakan susulan hanya akan dibuat oleh negara besar yang kita tahu akan memekakkan telinga. Tetapi ucapan Tun tentang negaranya sendiri akan menjadi satu polisi yang memberi kesan kepada kita secara langsung.

Rakyat Malaysia terutama umat Islam perlu cakna dengan situasi ini, dan perlu mempertahankan Malaysia dari mengimport nilai dan polisi asing ke negara kita.

Ahmad Nu’man

Berkaitan:
[VIDEO] : DAP syor kerajaan henti tangkap penganut Syiah, Ahmadiyah dan sebagainya
https://pakdin.my/video-dap-syor-kerajaan-henti-tangkap-penganut-syiah-imamiyyah-dan-sebagainya/

LIHAT video:
https://youtu.be/NvIdiEL4p-Q

UTAMAGAYA HIDUPAGAMAUcapan Mahathir di UNGA dan hak asasi manusia

Kongsi Berita

Swipe kiri - kanan untuk berita sebelum & selanjutnya
Implement swipe gesture in Angular application | by Milan Perovic | Medium