Saturday, July 13, 2024

Peristiwa memberi pengajaran

Tag: Tak Pasti Jangan Kongsi

KBS Tidak Pernah Memberi Kelulusan Penyertaan Warganegara Israel

SEBENARNYA: Menurut kenyataan media...
Tolong lah subscribe:

Popular →