Poll 'Save Vape' lebih banyak dari 'Save Malaysia' Protun dan Pakatun ?

Berkaitan

Terkini

Sejak dilancarkan pada Mac 4, kempen deklarasi “Save Malaysia” mempunyai lebihkurang 46 ribu tandatangan.

Walau bagaimanapun, kempen deklarasi untuk mengawal dan menyelamatkan industri vape pula mempunyai lebih 49 ribu tandatangan.

Oleh itu, bolehlah disimpulkan bahawa “Save Vape” adalah lebih penting daripada “Save Malaysia”.

Adalah jelas bahawa deklarasi “Save Malaysia” tidak mencapai matlamat seperti yang diharapkan oleh Mahathir.

P.S. Rakyat sebenarnya tidak faham pun apa sebenarnya apa yang nak diselamatkan, selamatkan Malaysia daripada apa?

Leave a Reply