Malaysia Towards ICERD Ratification – ‘Kematian’ perkara-153 semakin hampir

Tamatlah riwayat keistimewaan Bumiputera, kedudukan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantara, dan agama Islam sebagai agama Persekutuan.

Waytha Moorthy berkata kerajaan akan menandatangani Konvensyen Antarabangsa Untuk Memansuhkan Semua Bentuk Diskriminasi Perkauman (ICERD) dalam suku pertama tahun hadapan.

Beliau berkata bukan beliau sahaja yang akan memberi komitmen, malah komitmen yang sama juga diberikan oleh Menteri Hal Ehwal Islam di Jabatan Perdana Menteri, Mujahid Yusuf Rawa.

Selain itu, kerajaan juga akan menandatangani Perjanjian Antarabangsa mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Minister: Govt to ratify convention on racial discrimination, five other treaties in Q1 2019
https://www.malaymail.com/s/1686303/minister-govt-to-ratify-six-treaties-including-icerd-in-2019

…………………..

“Malaysia Towards ICERD Ratification” – ‘Kematian’ perkara-153 semakin hampir?

YB Batu kawan yang yang menegaskan mengenai aspek ‘Human Rights’ dalam perbahasan menyokong usul dasar hala tuju dasar luar ‘Malaysia Baharu’ berdasarkan ucapan perdana menteri di UNGA tempoh hari di dalam dewan?

Yang mana YB Batu Kawan telah mengingatkan dewan bahawa mengikut janji no 26 dalam manifesto PH, salah satu usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai rekod ‘hak asasi’ manusia yang dihormati dunia adalah untuk kerajaan PH meratifikasikan semula beberapa konvension hak asasi antarabangsa.

Termasuklah konvension ‘The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination'(ICERD) yang boleh memberi kesan kepada perkara 153 yang melindungi hak-hak keistimewaan orang Melayu di bumi Malaysia ini.

TAMATLAH RIWAYAT KEISTIMEWAAN BUMIPUTERA, KEDUDUKAN BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTARA, DAN AGAMA ISLAM SEBAGAI AGAMA PERSEKUTUAN.

Mengikut janji no 26 dalam manifesto PH, salah satu usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai rekod ‘hak asasi’ manusia yang dihormati dunia adalah untuk kerajaan PH meratifikasikan semula beberapa konvension hak asasi antarabangsa.